İnternet habercisi...
   

Yunanistan'ın Acı Reçetesi

Avro Bölgesi, Atina'yı Avrupa İstikrar Mekanizması programına dahi etme kararı ile Yunanistan'a yeni yardım gönderilmesinin yolunu açtı.

Merkel, Avro Bölgesinin gerekirse ek önlemler üzerinde anlaşmaya hazır olduğunu, ancak Yunanistan’ın borcunun silinmesi konusu gündemde olmadığını ve Yunanistan'ı kurtarmak için gereken yeni borç miktarının 865 Milyar Avroya ulaşabileceğini söyledi.

Yunanistan'a ilk etapta 50 milyar Euro verilecek. Bu paranın 25 milyar Euro’luk kısmı bankalara sermaye olarak verilecek. Geri kalanın yarısı borç ödeme, diğer yarısı da yatarımlar için kullanılacak. Ancak kreditörlerin üçüncü paketi uygulamaya geçirebilmeleri için yunanistanın hemen yapması gereken işler var.

15 Temmuz Çarşamba (yarın) gününe kadar:

 • KDV sistemi ve gelirleri artırmak üzere vergi tabanını genişletmeye yönelik düzenlemeleri,
 • Etkin emeklilik sistemine ilişkin temel düzenlemeleri,
 • Yunan İstatistik Kurumu’nun tamamen bağımsız bir kurum olmasını sağlamaya yönelik düzenlemeleri,
 • AB Ekonomik ve Parasal Birliği’nde İstikrar, Koordinasyon ve Yönetim Anlaşması’na tam uyumun sağlanması ve Mali Konsey’i hayata geçirmesi,

22 Temmuz Çarşamba gününe kadar:

 • Medeni yargının hızlı işlemesini sağlamak ve maliyetleri düşürmek üzere gerekli değişiklikleri Medeni Usul Kanunu’na adapte etme,
 • Avrupa Komisyonunun desteği ile, AB Banka İyileştirme ve Karar Direktifini uyarlamaya yönelik düzenlemelerinin

Yunan Palamentosu’ndan geçirmesi gerekiyor.

Ayrıca; Avrupa İstikrar Mekanizması (AİM)’ndan yardım talep eden Euro bölgesi Üye Devleti’nin, IMF’e de benzer bir talepte bulunması gerekiyor. Yunanistan, Mart 2016’dan itibaren gözlemci ve finansman sağlayıcı olarak düzenli IMF desteği istemek zorunda.

Ayrıca Yunanistan'ın şunları da yapması gerekiyor.

 • Özelleştirme programını olağanüstü artırmak, 50 milyar Euro değerindeki Yunan malvarlığını Yunanistan’da kurulacak bir fona aktarmak  ve özelleştirmeleri gerçekleştirmek,
 • Bankaların işlemeyen kredilerini ele alarak banka idarelerini güçlendirmek,
 • İşgücü piyasasını gözetim altında tutmak, toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavt düzenlemelerini gözden geçirmek,
 • Yunan idari yapısının modernizasyonu, güçlendirilmesi ve maliyetin düşürülmesini sağlamak (20 Temmuz’a kadar ilk teklifin gönderilmesi gerekmektedir),
 • Pazara ilişkin reformların gerçekleştirilmesi; yani Pazar günü mağazaların açık olması, indirim sezonlarının genişletilmesi, eczane sahipliğinin açılması, süt ve ekmek ürünleri reformlarının yapılması, feribot taşımacılığı gibi kapalı meslek gruplarının açılması,
 • Elektrik Dağıtım Operatörünün Yunan Elektrik Kurumu’ndan ayrılarak özelleştirilmesi,
 • Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu ve IMF’den oluşan Troyka’nın reformları gözlemlemek üzere Atina’ya geri dönüşünün sağlanması, (Hükümet her türlü taslak düzenlemeyi halka ya da parlamentoya sunulmadan önce bu enstitülere danışacaktır).
 • Son altı ayda yapılan önceki tedbir paketleri ile verilen taahhütlerin yerine getirilmesini engelleyen her türlü değişikliğin ya da düzenlemenin yeniden incelenmesi.
Ekonomi Bakanlığı
15.07.2015 01:52

Ekonomi Etiketli Diğer Haberlersayfa1.com bir İnternet habercisidir. Önerilmiş, başkası tarafından hazırlanmış haberleri yayınlamaz, haberlere yorum eklemez. Yayınlanan haberler İnternet gezgini habercilerimizin birinci kaynaktan derlediği haberlerdir. Haber sitelerini gezip, hepsinde aynı haberleri görmek sizi sıkıyorsa, huzurunuzu bozmayacak haberler için, sadece haber için sayfa1.com'a bekleriz.
Ana Sayfa : Gizlilik : Kullanım Şartları : İletişim : Mobil Sürüm